# گرافیک

گرافیست برجسته خراسانی:

گرافیست برجسته خراسانی:چندگانگی کیفی در آثارهنر شهری مشهد دیده می‌شوددانشگاه‌ها برنامه مشخصی در رشته گرافیک ندارندفرهنگی و هنری  12:42:51 1391/09/27 919-15087-5 کد خبر RSS :: پرینت حامد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

افزایش پذیرش دانشجو، کیفیت گرافیک ما را پایین آورده است

یک گرافیست مشهدی:افزایش پذیرش دانشجو، کیفیت گرافیک ما را پایین آورده استبا معیارهای گرافیک ملی و ایرانی فاصله زیادی داریمفرهنگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

در حاشیه افتتاح نمایشگاه پوستر همراه با محرم

در حاشیه افتتاح نمایشگاه پوستر "همراه با محرم"؛شهردار مشهد:تاثیر هنر دینی از جلسات مذهبی کمتر نیستفرهنگی و هنری  14:25:19 1391/09/20 919-10887-5 کد خبر RSS :: پرینت حامد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

اولین میزگرد "هنر شهری" برگزار شد

همایش هفت شهر؛اولین میزگرد "هنر شهری" برگزار شدفرهنگی و هنری  17:3:21 1391/09/18 919-9687-5 کد خبر RSS :: پرینت حامد خونساری-شب گذشته تالار دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید