# شعر

گرامی‌داشت یاد و خاطره بروسان و اسلامی؛

گرامی‌داشت یاد و خاطره بروسان و اسلامی؛"آن روزها رفتند" در فرهنگ‌سرای جهاددانشگاهی مشهد برگزار شدفرهنگی و هنری  12:7:46 1391/09/19 919-10387-5 کد خبر RSS :: پرینت حامد خونساری_مراسم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

شاعران معاصر خراسانی سبک جدیدی از شعر را در کشور ایجاد کردند

محمد سعید میرزایی:شاعران معاصر خراسانی سبک جدیدی از شعر را در کشور ایجاد کردندفرهنگی و هنری  18:21:14 1391/09/13 919-6587-5 کد خبر RSS :: پرینت محمد سعید میرزایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

"سرزمین شعر" کتابی بسیار مهم و آبرومند است

رییس حوزه هنری خراسان رضوی:"سرزمین شعر" کتابی بسیار مهم و آبرومند استفرهنگی و هنری  16:37:1 1391/09/13 919-6487-5 کد خبر RSS :: پرینت رییس حوزه هنری خراسان رضوی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید