ای کاش از بچگی حسادت را یاد نمیگرفتم

راستش را بگویم حسودیم میشود ......به تو

هر چه میگذرد زنده تر میشوی

ولی من تنها به خاک نزدیکتر میشوم

و 4 روز مسجد پایان اندوه اطرافیانم است

شاید من هم اگر قرار بود مثل تو عمر داشته باشم

همینطور میخندیدم.......مدام و بی وقفه

/ 0 نظر / 15 بازدید